Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HD_dang_bai.flv Huong_dan_thanh_vien_moi.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website Đề kiểm tra - đề thi

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề KT đại số 9 tuần 31 (tham khảo)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Đức Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:20' 11-12-2014
  Dung lượng: 97.0 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV
  Môn : Đại số 9
  Thời gian làm bài 45 phút
  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  Đồ thị hàm số: y = ax2 (a 0).
  
  
  Vẽ được đồ thi hàm số. Tìm được tọa độ giao điểm.
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  
  
  
  
  2

  30%
  
  
  2

  30%
  
  Phương trình bậc hai một ẩn. Công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn.
  Nhận ra và xác định được các hệ số của phương trình bậc hai một ẩn.
  Giải được phương trính bậc hai một ẩn
  Tính được tổng, tích và tổng lập phương của hai nghiệm.
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  1

  10%
  
  3

  30%
  
  1

  20%
  
  
  5

  60%
  
  Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.
  
  
  
  
  Tìm ra tham số m trong phương trình khi biết điều kiện cụ thể.
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  
  
  
  
  
  
  1

  10%
  1

  10%
  
  Tổng só câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  
  1

  10%
  
  3

  30%
  
  3

  50%
  
  1

  10%
  8
  10
  100%
  
  
  PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
  TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN MÔN: ĐẠI SỐ 9
  ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 60 Tuần 31 theo PPCT)


  Họ và tên:………………………….
  Lớp:………..
  Điểm
  Lời phê của Thầy(Cô)  
  Bài 1: (3 điểm).giải các phương trình sau:
  a) 3x2 – 12 = 0 b) 2x2 + 5x = 0 c) 4x2 + 5x + 1 = 0
  Bài 2: (3 điểm). Cho x1; x2 là 2 nghiệm của phương trình: x2 + 3x – 4 = 0 .
  a) Xác định các hệ số a; b; c.
  b) Không giải phương trình hãy tính:
  x1 + x2 ; x1 . x2 ; x13 + x23
  Bài 3: (3 điểm). Cho hàm số y = x2 có đồ thị là (P) và hàm số y = -x + 2 có đồ thị là (D)
  a) Vẽ (P) và (D) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
  b) Xác định toạ độ giao điểm của (P) và (D) bằng phương pháp đại số.
  Bài 4: (1 điểm). Cho phương trình : x2 – mx + m – 2 = 0 (1) , (m là tham số)
  Tìm m biết phương trình (1) có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn x12 + x22 = 7
  Bài làm:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
  TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN MÔN: ĐẠI SỐ 9
  ĐỀ SỐ 2 ( Tiết 60 Tuần 31 theo PPCT)
  Bài 1: (3 điểm). mỗi câu đúng 1 đ
  c) 4x2 + 5x + 1 = 0
  Ta có : a – b + c = 4 – 5 + 1 = 0
  Vậy phương trính có 2 nghiệm:
  x1 = -1 ; x2 = 

  Bài 2: (3 điểm).
  a) Ta có: a = 1; b = 3 ; c = -4 (1điểm)
  (2điểm)
  Vì x1; x2 là 2 nghiệm của phương trình: x2 + 3x – 4 = 0 :
  Theo hệ thức Vi-ét ta có:
  x1 + x2 = (0,75đ)
  x1 . x2 = (0,75đ)
  x12 + x22 = (x12 + x22)2 - 2x1 . x2 = (- 3)2 – 2.(-4) = 17 (0,25 đ)
  x13 + x23 = (x1 + x2)( x12 - x1 . x2 + x22) = - 3( 17 + 4) = - 63 (0,25 đ)
  Bài 3: (3 điểm)
  a) (2điểm)
  Đường thẳng (D) đi qua điểm (0; 2) và điểm (2

  x
  -2
  -1
  0
  1
  2
  
   
  Gửi ý kiến